วัน: 14 มีนาคม 2021

แจ้งการปิด port 25 สำหรับส่งอีเมล

เนื่องจากพบว่าบางอีเมลที่ส่งออกไปจากระบบของ ThaiSmartHost โดน Block จาก Spamhaus โดยให้เหตุผลว่ามี Port 25 ยังเปิดใช้งานอยู่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของระบบ และอีเมลของผู้ใช้บริการ และเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ทางเราจึงจำเป็นต้องปิด Port 25 สำหรับการส่งอีเมล ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านไปใช้ Port 587 แทน

(เพิ่มเติม…)

Read More